Surah Al Fatihah, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.