Surah Al Fatihah, Ayat 3

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.